Documents i projectes en fase d’exposició pública

En aquest apartat trobareu els tràmits d’exposició pública:

X2020000123 PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ CANONADA SANEJAMENT CARRER AUSIÀS MARCH ENTRE CARRERS RAMON AVELLANA I ANTONI GAUDÍ

X2020000096 PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MIÀNIGUES

X2020000121 MODIFICACIÓ REGLAMENT D’ÚS DEL LOCAL SOCIAL

X2020000209 DELEGACIÓ DE FIRMA DE LA SECRETÀRIA DE LA CORPORACIÓ A FUNCIONARIES

   X2020000505 PROJECTE EXECUTIU D’OBERTURA I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ, DE LES PARCEL-LES I INTERIORS I ZONES VERDES DE PORQUERES

   • Exposició pública
   • PROJECTE I PLÀNOLS
    Atès el pes del Projecte i els plànols us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
    Codi Segur de Verificació projecte: b604a927-7cf0-4357-b8fb-39ea1095fd9a
    Codi Segur de Verificació plànols estat actual: b066795b-4bd9-45e0-ac87-c8676b1cfd09
    Codi Segur de Verificació plànols PINU tractaments: e4fccfa6-e252-4d0c-9291-ed2b06b66bb2

   X2020000412 PROJECTE CLAVEGUERA CARRER ISAAC ALBÉNIZ ENTRE CARRERS ESTACIÓ I JULI GARRETA

   • Exposició pública
   • Projecte – Atès el pes del Projecte us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
    • Codi segur de verificació projecte:  338992c4-ccb6-4c0b-8b6a-94a9fddea842

   X2020000611 PROJECTE DEL COL·LECTOR D’AIGÜES PLUVIALS DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ (TRAM REC CODINES- CARRER LES PEDRERES)

   • Exposició pública
   • Projecte – Atès el pes del Projecte us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
    • Codi segur de verificació projecte: 81298d79-0ce9-4ffc-b491-7a14d4318e8f

   X2020000832 MEMÒRIA VALORADA PER LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR URBNÀ DE L’EXTERIOR DE L’ESCOLA L’ENTORN AL C/MONTSENY

   • Memòria – Atès el pes de la Memòria us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
    • Codi segur de verificació memòria: 3b28c8c1-fb61-4f0e-a406-baa035a298cd

   X2020000841 MEMÒRIA VALORADA PER LA REFORMA DE LA INSTAL.LACIÓ DE
   L’ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ DEL C/ JAUME BALMES , C/ MESTRAL, C/DEL GREGAL I C/ÀNGEL GUIMERÀ DEL MUNICIPI DE PORQUERES

   • Memòria – Atès el pes de la Memòria us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
    • Codi segur de verificació memòria: e0685cd1-7e73-4904-8fd7-c30083082ac7

   X2020000857 MV MEMÒRIA VALORADA PER UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN RÈGIM D’AUTOCONSUM COMPARTIT A L’ESCOLA EL FRIGOLET DE PORQUERES

   • Memòria – Atès el pes de la Memòria us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
    • Codi segur de verificació memòria: b98c80e1-dbdd-408b-a7c9-585eb87250a4