Documents i projectes en fase d’exposició pública

En aquest apartat trobareu els tràmits d’exposició pública:

 

Projecte d’estabilització d’un talús a la ctra d’Usall

A l‘expedient del Departament de Territori i Sostenibilitat-Secretaria General – Sub-direcció General de Projectes i Expropiacions.

MG-15015.1 “Millora local. Seguretat viària. Millores de seguretat i reestudi de la secció transversal. Carretera C-66, PK 41+900 al 50+450. Tram: Cornellà del Terri-Serinyà”.

 

X2019000743 – MEMÒRIA VALORADA INSTAL·LACIÓ D’UN QUADRE PER A L’ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ DEL MUNICIPI