Documents i projectes en fase d’exposició pública

En aquest apartat trobareu els tràmits d’exposició pública:

 

X2020000123 PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ CANONADA SANEJAMENT CARRER AUSIÀS MARCH ENTRE CARRERS RAMON AVELLANA I ANTONI GAUDÍ

 

X2020000096 PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MIÀNIGUES

 

X2020000121 MODIFICACIÓ REGLAMENT D’ÚS DEL LOCAL SOCIAL

 

X2020000209 DELEGACIÓ DE FIRMA DE LA SECRETÀRIA DE LA CORPORACIÓ A FUNCIONARIES

 

X2020000422 RECOMANACIONS I  NORMATIVA D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA PISCINA DE PORQUERES – COVID19

 

X2020000434 MODIFICACIÓ OF NÚM. 21 PRESTACIÓ SERVEI PISCINA ANY 2020

 

X2020000505 PROJECTE EXECUTIU D’OBERTURA I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ, DE LES PARCEL-LES I INTERIORS I ZONES VERDES DE PORQUERES

  • Exposició pública
  • PROJECTE I PLÀNOLS
    Atès el pes del Projecte i els plànols us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
    Codi Segur de Verificació projecte: b604a927-7cf0-4357-b8fb-39ea1095fd9a
    Codi Segur de Verificació plànols estat actual: b066795b-4bd9-45e0-ac87-c8676b1cfd09
    Codi Segur de Verificació plànols PINU tractaments: e4fccfa6-e252-4d0c-9291-ed2b06b66bb2