Documents i projectes en fase d’exposició pública

En aquest apartat trobareu els tràmits d’exposició pública:

 

X2020000142 – MEMÒRIA VALORADA DE REGULACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC PER A LA PROTECCIÓ DE L’ESPAI NATURAL PROTEGIT DE LA PLATJA D’ESPOLLA (MUNICIPIS DE PORQUERES I FONTCOBERTA)

 

XX2020000130 – ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI EN LA PISCINA MUNICIPAL

 

X2020000123 PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ CANONADA SANEJAMENT CARRER AUSIÀS MARCH ENTRE CARRERS RAMON AVELLANA I ANTONI GAUDÍ

 

X2020000096 PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MIÀNIGUES

 

X2020000121 MODIFICACIÓ REGLAMENT D’ÚS DEL LOCAL SOCIAL

 

X2020000209 DELEGACIÓ DE FIRMA DE LA SECRETÀRIA DE LA CORPORACIÓ A FUNCIONARIES

 

X2020000422 RECOMANACIONS I  NORMATIVA D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA PISCINA DE PORQUERES – COVID19

 

X2020000434 MODIFICACIÓ OF NÚM. 21 PRESTACIÓ SERVEI PISCINA ANY 2020