Documents i projectes en fase d’exposició pública

En aquest apartat trobareu els tràmits d’exposició pública:


X2020000096 PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MIÀNIGUES


   X2020000505 PROJECTE EXECUTIU D’OBERTURA I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ, DE LES PARCEL-LES I INTERIORS I ZONES VERDES DE PORQUERES

   • Exposició pública aprovació definitiva
   • PROJECTE I PLÀNOLS
    Atès el pes del Projecte i els plànols us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
    Codi Segur de Verificació projecte: b604a927-7cf0-4357-b8fb-39ea1095fd9a
    Codi Segur de Verificació plànols estat actual: b066795b-4bd9-45e0-ac87-c8676b1cfd09
    Codi Segur de Verificació plànols PINU tractaments: e4fccfa6-e252-4d0c-9291-ed2b06b66bb2

   X2020000412 PROJECTE CLAVEGUERA CARRER ISAAC ALBÉNIZ ENTRE CARRERS ESTACIÓ I JULI GARRETA


   X2020000611 PROJECTE DEL COL·LECTOR D’AIGÜES PLUVIALS DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ (TRAM REC CODINES- CARRER LES PEDRERES)

   • Exposició pública aprovació definitiva
   • Projecte – Atès el pes del Projecte us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
    • Codi segur de verificació del projecte: 81298d79-0ce9-4ffc-b491-7a14d4318e8f

   X2020000185 PROJECTE ESTABILITZACIÓ TALÚS VIAL PRINCIPAL URBANITZACIÓ PUIG SURÍS

   • Exposició al públic aprovació definitiva
   • Projecte complementari talús Puig Surís
    • Copia el codi segur de verificació del projecte a aquí:
     • CSV: f015c165-ed19-4d9d-8fd2-a7dc261f3dfd

   X2020000857 PROJECTE EXECUTIU PER UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A LA PRODUCCIÓ D’ELECTRICITAT DESTINADA A AUTOCONSUM COMPARTIT A L’ESCOLA “EL FRIGOLET” DE PORQUERES

   • Exposició al públic aprovació definitiva
   • Projecte
    • Copia el codi segur de verificació del projecte a aquí
     • CSV: 4e742aa3-dc91-491f-ab46-195f44f80d04

     X2021000020 APROVACIÓ DEFINITVA PROJECTE PER L’ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ DEL C/MARIÀ BENLLIURA, PIRINEUS, RAMON LLULL, ROSES I DOCTOR FLEMING


     X2021000189 BASES REGULADORES CONCESSIÓ D’AJUTS EXTRAORDINARIS ALS AUTÒNOMS


     X2020000608 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN CARRIL BICI I SOTERRAMENT DE SERVEIS AL CARRER SANT PERE DE RODA I CARRIL BICI AL CARRER SANT GALDERIC

     • Exposició al públic aprovació definitiva
     • Projecte
      • Copia el codi segur de verificació del projecte a aquí
       • CSV: d5c5dec1-cae2-4f1a-812a-ce10617ad6be

     X2021000372 MV MEMÒRIA VALORADA DE LA SENYALITZACIÓ D’UN CARRIL BICI A LA CARRETERA DE CORTS ENTRE EL CARRER SANT ANDREU I CARRER AMADEU VIVES

     • Exposició al públic aprovació memòria
     • Memòria
      • Copia el codi segur de verificació de la memòria aquí
       • CSV: 8c38ca89-2210-4969-84d3-51628a6d08c8

     X2021000209 MV MEMÒRIA VALORADA DE REASFALTATGE D’UN TRAM DEL CARRER JOVENTUT DES DEL TRAMUNTANA FINS ON FINALITZA

     • Exposició al públic aprovació memòria
     • Memòria
      • Copia el codi segur de verificació de la memòria  aquí
       • CSV: 2e028169-6689-48e8-b215-b9e5f5aba9c4

     X2018000135 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA – modificació 2