Documents i projectes en fase d’exposició pública

En aquest apartat trobareu els tràmits d’exposició pública:

 

X2020000142 – MEMÒRIA VALORADA DE REGULACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC PER A LA PROTECCIÓ DE L’ESPAI NATURAL PROTEGIT DE LA PLATJA D’ESPOLLA (MUNICIPIS DE PORQUERES I FONTCOBERTA)

 

XX2020000130 – ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI EN LA PISCINA MUNICIPAL

 

X2020000123 PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ CANONADA SANEJAMENT CARRER AUSIÀS MARCH ENTRE CARRERS RAMON AVELLANA I ANTONI GAUDÍ

 

X2020000096 PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MIÀNIGUES

 

X2020000121 MODIFICACIÓ REGLAMENT D’ÚS DEL LOCAL SOCIAL