Documents i projectes en fase d’exposició pública

En aquest apartat trobareu els documents i projectes en fase d’exposició pública:


   X2020000505 PROJECTE EXECUTIU D’OBERTURA I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ, DE LES PARCEL-LES I INTERIORS I ZONES VERDES DE PORQUERES

   • Exposició pública aprovació definitiva
   • PROJECTE I PLÀNOLS
    Atès el pes del Projecte i els plànols us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
    Codi Segur de Verificació projecte: b604a927-7cf0-4357-b8fb-39ea1095fd9a
    Codi Segur de Verificació plànols estat actual: b066795b-4bd9-45e0-ac87-c8676b1cfd09
    Codi Segur de Verificació plànols PINU tractaments: e4fccfa6-e252-4d0c-9291-ed2b06b66bb2

   X2020000185 PROJECTE ESTABILITZACIÓ TALÚS VIAL PRINCIPAL URBANITZACIÓ PUIG SURÍS

   • Exposició al públic aprovació definitiva
   • Projecte complementari talús Puig Surís
    • Copia el codi segur de verificació del projecte a aquí:
     • CSV: f015c165-ed19-4d9d-8fd2-a7dc261f3dfd

     X2021000857 PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA NORD CARRER SANT ANDREU DES DEL CARRER JOAN ESTANY FINS CARRER MIGDIA

     • Exposició al públic aprovació definitiva projecte
     • Projecte
      • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
       • CSV projecte: 295688b8-2935-43d5-9b06-a5c726669f89

     X2022000172 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN PORXO PER AULA VERDA A L’ESCOLA “EL FRIGOLET”

     • Exposició al públic aprovació definitiva projecte
     • Projecte i actualització de preus 
      • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
       • CSV projecte: 5114e997-b004-4c75-852a-1dd958cf3820
       • CSV actualització de preus: c8ffb5fe-28f9-4e35-bffd-030824bafbeb

     X2021000890 PROJECTE DE RESTAURACIÓ ECOLÒGICA I RECUPERACIÓ PAISATGÍSTICA DEL SUD-OEST DE L’ESTANY DE BANYOLES

     • Exposició al públic aprovació definitiva projecte
     • Projecte
      • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
       • CSV projecte: 245df13f-0acc-44dc-8f3f-186bc7be9413
     • Estudi d’impacte i integració paisatgística
      • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
       • CSV estudi: 1bb61af6-a0a8-4db1-b7db-1e951ced436e

     X2022000312 PROJECTE DE REFORÇ DE PAVIMENTACIÓ D’UNS CARRERS DEL MUNICIPI: CARRERS PIRINEUS, DOCTOR FLEMING, AMDEU VIVES, ENRIC GRANADOS I PUJADA DE MIÀNIGUES

     • Exposició al públic aprovació definitiva projecte
     • Projecte
      • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
       • CSV projecte: 46f867a2-09ed-449e-bafd-bac7e481bc45

     X2019000567 MEMÒRIA VALORADA DE L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE CAN GELADA

     • Exposició al públic aprovació inicial memòria 
     • Memòria Valorada
      • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
       • CSV memòria: 93827da1-f21c-4ce5-9b02-a641fb93c05e