Documents i projectes en fase d’exposició pública

En aquest apartat trobareu els tràmits d’exposició pública:


   X2020000505 PROJECTE EXECUTIU D’OBERTURA I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ, DE LES PARCEL-LES I INTERIORS I ZONES VERDES DE PORQUERES

   • Exposició pública aprovació definitiva
   • PROJECTE I PLÀNOLS
    Atès el pes del Projecte i els plànols us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
    Codi Segur de Verificació projecte: b604a927-7cf0-4357-b8fb-39ea1095fd9a
    Codi Segur de Verificació plànols estat actual: b066795b-4bd9-45e0-ac87-c8676b1cfd09
    Codi Segur de Verificació plànols PINU tractaments: e4fccfa6-e252-4d0c-9291-ed2b06b66bb2

   X2020000412 PROJECTE CLAVEGUERA CARRER ISAAC ALBÉNIZ ENTRE CARRERS ESTACIÓ I JULI GARRETA


   X2020000611 PROJECTE DEL COL·LECTOR D’AIGÜES PLUVIALS DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ (TRAM REC CODINES- CARRER LES PEDRERES)

   • Exposició pública aprovació definitiva
   • Projecte – Atès el pes del Projecte us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
    • Codi segur de verificació del projecte: 81298d79-0ce9-4ffc-b491-7a14d4318e8f

   X2020000185 PROJECTE ESTABILITZACIÓ TALÚS VIAL PRINCIPAL URBANITZACIÓ PUIG SURÍS

   • Exposició al públic aprovació definitiva
   • Projecte complementari talús Puig Surís
    • Copia el codi segur de verificació del projecte a aquí:
     • CSV: f015c165-ed19-4d9d-8fd2-a7dc261f3dfd

     X2021000857 PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA NORD CARRER SANT ANDREU DES DEL CARRER JOAN ESTANY FINS CARRER MIGDIA

     • Exposició al públic aprovació projecte
     • Projecte
      • Copia el codi segur de verificació de la memòria  aquí
       • CSV: