Bonificació IVTM per antiguitat

Descripció

Gaudiran d’una bonificació del 50% de l’impost,  els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació o si no es conegués, a partir de la data de la primera matriculació.

Qui ho pot demanar?
Titular del vehicle que tributa a Porqueres.

Quan?
Durant tot l’any. Amb efectes per l’any següent.

Temps de tramitació
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Documentació necessària

  • DNI propietari
  • Fitxa tècnica del vehicle
  • Permís de circulació del vehicle

Preu
Gratuït.

Canals de tramitació
Per Internet: cal que empleneu la instància genèrica i adjunteu la documentació necessària
Presencialment: a les oficines municipals amb la següent instància.