Bonificació en l’IBI per instal·lació de plaques fotovoltaiques

Descripció

Procés de sol·licitud de bonificació en l’impost de béns immobles.

Qui ho pot demanar?

Els subjectes passius de l’impost que tinguin la instal·lació de plaques fotovoltaiques al bé immoble.

CONDICIONS:

  • Ser el subjecte passiu de l’impost.
  • Haver sol·licitat la corresponent llicència d’obres per a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica a l’ajuntament.
  • Que la instal·lació estigui executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.
  • Llicència municipal d’obres.

 Termini

Abans del 31 de desembre.

 Documentació necessària per sol·licitar la bonificació:

  • Sol·licitud de bonificació
  • Potència elèctrica instal·lada amb energia solar fotovoltaica
  • Potencia elèctrica instal·lada de l’immoble

Canals de tramitació