Justificació subvencions

FORMULARI PER JUSTIFICAR SUBVENCIONS

Descripció

Aquest és el model de compte justificatiu per justificar les subvencions rebudes per l’Ajuntament de Porqueres.

Model compte justificatiu

Canals de tramitació

  • Presentant el compte justificatiu i la resta de documentació, com a documents adjunts a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Porqueres.
  • Presentant el compte justificatiu i la resta de documentació presencialment a les oficines municipals.