Subvencions

FORMULARI PER PETICIÓ DE SUBVENCIONS (CONVENIS)

Descripció: Aquest és el model sol·licitar les subvencions nominatives (convenis) establertes en el Pla estratègic de subvenció i les bases del pressupost municipal de l’Ajuntament de Porqueres.

Model sol.licitud subvencions

Canals de tramitació:

FORMULARI PER JUSTIFICAR SUBVENCIONS

Descripció: Aquest és el model de compte justificatiu per justificar les subvencions rebudes per l’Ajuntament de Porqueres. Cal presentar-ho juntament amb la documentació annexa que consta al model.

Model compte justificatiu

Canals de tramitació: