Volant d’empadronament o convivència actual

Descripció
Document emès per l’Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segaons consta actualment a les dades del Padró Municipal d’Habitants.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona major d’edat actuant en nom propi.

Quan?
Durant tot l’any.

Temps de tramitació
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Documentació necessària
Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir
Estrangers de la Comunitat Europea: NIE, passaport o document d’identitat del país
Estrangers d’altres països: passaport o permís de residència

Preu
Gratuït.

Canals de tramitació
Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud volant d’empadronament, volant de convivència actual. (Nota: el volant demanat per Internet l’haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals)
Presencialment: a les oficines municipals.