Un any de recollida de residus porta a porta i àrees tancades

Ja ha fet un any que va entrar en funcionament el sistema de recollida de residus al municipi de Porqueres. Un canvi motivat principalment per augmentar la quantitat de deixalles recollides selectivament i disminuir les tones de residus que anaven a parar a l’abocador i podien ser reciclats. Durant la implantació del porta a porta es van repartir 1720 lots de cubells i gràcies al sistema de lectures amb xip es coneix que un 88% dels usuaris utilitzen aquest servei amb regularitat. Això, permet saber quina participació té cada habitatge i són dades que el proper any s’utilitzaran per establir una taxa d’escombraries més justa. Aquest any 2019 s’ha pogut mantenir la taxa, la qual es va baixar entre 7 i 8 € el 2018.

Amb la recollida porta a porta i àrees tancades en disseminats s’ha recollit gairebé tres vegades més d’orgànica en comparació a l’antic sistema de contenidors, ja que el 2017 es van recollir 138 tones i en aquest primer any de porta a porta se n’han recollit 387. Els envasos, el paper i cartró i vidre també han augmentat, i per això s’ha aconseguit disminuir l’entrada de tones de rebuig que es porten a l’abocador passant de les 1.115 tones a les 344 tones. Finalment, destacar uns dels gran èxits que són la deixalleria i la recollida de trastos els quals han passat de recollir 12,6 tones a recollir-ne 68,8 aquest primer any.
Gràcies a això, ara podem dir que a Porqueres es reciclen el 78% de tots els residus, a diferència de l’antic sistema on només se’n reciclaven el 37%.

Tot i els bons resultats des del Consistori destaquem que s’ha de seguir vetllant pel bon funcionament, ja que és un sistema complex, però alhora molt efectiu. En aquest sentit s’ha vist la necessitat de canviar una de les recollides que no està funcionant correctament com és la de la roba, adoptant una sèrie de canvis els quals s’informaran en els propers dies a tots els veïns/es del municipi.

Aquests resultats tant positius són gràcies a la implicació, a la bona predisposició i col·laboració de tots els veïns/es, fets que són imprescindibles perquè es pugui allargar la vida útil de l’abocador. En definitiva això permet conservar els recursos i espais naturals dels que gaudim i disminuir la contaminació. També, més endavant es preveu poder fer canvis en la flota de camions, ja que es tenen dades de volums i pesos es treballarà per millorar la qualitat del servei i disminuir les incidències.

taula 1anyportaporta