Subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural, per l’any 2021

El Ple de la Diputació, en la sessió de 22 de desembre de 2020 va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural, per l’any 2021.

La junta de govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 2 de febrer de 2021 va atorgar a l’Ajuntament de Porqueres la quantitat de 111.443,74€.

 

Despeses corrents
Despeses culturals
Actuacions en camins municipals
Accés a la informació
TOTAL SUBVENCIÓ
Porqueres
91.467,65
16.141,35
1.400,00
2.434,74
111.443,74 €