Subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural, per l’any 2020

El Ple de la Diputació, en la sessió del 21 de gener de 2020 va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural, per l’any 2020.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que va tenir lloc el 16 de juny de 2020 va atorgar a l’ajuntament de Porqueres la quantitat de 111.429,31 €

Despeses corrents
Despeses culturals
Actuacions en camins municipals
Accés a la informació
TOTAL SUBVENCIÓ
Porqueres
91.467,65
16.141,35
1.400,00
2.420,31
111.429,31