subvenció per la rehabilitació d’habitatges residencials tant privats com públics

Divendres, 27 de maig va sortir publicat al DOGC la RESOLUCIÓ GAH/1320/2016, de 20 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 30 de juny i 30 de setembre de 2016, depenen del tipus d’actuació.

ENLLAÇ PUBLICACIÓ

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7129/1496902.pdf