Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2017

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del 16 de maig de 2017 va acordar concedir a l’Ajuntament de Porqueres una subvenció dins el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2017, per import de 66.200,00 €, distribuïda de la següent manera: 56.270,00 € per despeses corrents (subministre d’enllumenat públic) i 9.930,00 € per despeses culturals.