Subvenció de la Diputació de Girona per a actuacions municipals motivades pel temporal Gloria

En data 8 de setembre de l’any 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va concedir a l’Ajuntament de Porqueres una subvenció per a actuacions municipals motivades pel temporal Gloria que va malmetre varis camins municipals.

Durant tot l’any 2020 es van arranjar els desperfectes ocasionats pel temporal en camins com:

 • Camí de can Camós
 • Camí de Can Tià d’Usall  (500 m)
 • Camí de can Camós a St. Patllari (2500m)
 • Camí de Can Ginebreda a Can Nierga (2100 m)
 • Camí de Mas Grill
 • camí de Can Ginestar
 • Camí Sant Bartomeu de Matamala
 • Camí de Can Sopa (ctra. Pujarnol)
 • Camí de la Torre de la Calç
 • Camí de Can Gelada (neteja de cunetes i formació de trencaaigües)
 • Camí de Can Ginestar (treure esllavissada i eixemplament de corba)