Subvenció a l’Ajuntament per al finançament de l’acció de promoció i foment de activitat fisicoesportiva i de l’esport

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 4 d’agost de 2020, va atorgar una subvenció a l’Ajuntament per al finançament de l’acció de promoció i foment de activitat fisicoesportiva i de l’esport. Aquesta subvenció s’ha destinat al servei de manteniment dels equipament esportius municipals com són el Pavelló, la piscina, les pistes de petanca, la zona esportiva, entre altres.