Soterrament d’una nova línia d’alta tensió al municipi

L’objectiu és millorar la qualitat del subministrament elèctric.

L’empresa Agrienergia ha iniciat les obres de soterrament d’una nova línia d’alta tensió i les treballs de reforma dels centres de transformadors existents, dins el pla per augmentar la qualitat del subministrament elèctric, per millorar les interconnexions i maniobrabilitat de la xarxa, i per incrementar la seguretat. La línia passarà pels carrers Josep Pla, Àngel Guimerà, Juli Garreta i Sardana, i anirà del transformador de la zona esportiva fins al carrer Pla de l’Estany.

Aprofitant l’obertura de rasses als carrers, l’Ajuntament de Porqueres ha encarregat la substitució de l’antic cablejat de l’enllumenat existent, dins del que sigui possible, per tal de renovar-lo i evitar noves avaries com fins ara, atès que aquest es troba en un estat deficient per la seva antiguitat.

Aquesta fase forma part d’un projecte més gran, a través del qual es vol substituir tot el cablejat existent del quadre d’enllumenat de les Pedreres i, posteriorment, canviar també les lluminàries per unes de més eficient i de tecnologia led.