S’inicien les obres de la millora de l’enllumenat existent als carrers Pirineus, Roses, Doctor Fleming, Ramon Llull i Marià Benlliure

S’inicien les obres de la millora de l’enllumenat existent als carrers Pirineus, Roses i Doctor Fleming, Ramon Llull i Marià Benlliure.

Actualment en aquests carrers hi ha línies existents, que presenten malmeses, algunes d’elles amb defectes d’aïllaments, altres que fallen fases, amb el que es preveu canviar les línies i connectar de nou. L’actuació que s’ha contractat és per la millora i adequació del cablejat de l’enllumenat públic existent.

Les obres s’han contractat a l’empresa Riemar Projectes i instal·lacions SL per un preu d’adjudicació de 54.811,40 IVA inclòs i amb un termini d’execució de les obres de 5 setmanes.