S’aprova la licitació de les obres de reurbanització del sector PAU-11 de Puig Surís 1

L’Ajuntament de Porqueres  va aprovar en el Ple en sessió ordinària de 30 de juliol de 2021 els Plecs de clàusules administratives particulars que han iniciat el procés de licitació de les obres de reubanització del sector PAU-11 de Puig Surís 1.

La licitació inclou un projecte de 3 milions d’euros per reurbanitzar i refer tots els serveis de la zona, que ocupa una àrea de 16,6 hectàrees i actualment disposa de 26 habitatges i un centenar de parcel·les més pendents de construir. El projecte inclou la renovació de tot el ferm i les voreres, assegurar murs i talussos, renovar tots els serveis d’enllumenat, xarxa d’aigües i telecomunicacions.

Les obres es preveuen adjudicar a finals d’any i començar-les aquest mateix any 2021, amb un termini de 1 any i mig.

Es poden consultar els Plecs de clàusules administratives al següent enllaç