S’aprova inicialment la memòria valorada de la millora de l’enllumenat públic de Caselles Davall

L’Ajuntament de Porqueres aprova inicialment la memòria valorada de la millora de l’enllumenat públic de Caselles Davall amb la quarta i darrera fase del projecte.

L’Ajuntament de Porqueres, per Junta de Govern de 16 de març, ha aprovat inicialment la memòria valorada de la millora de l’enllumenat públic de Caselles Davall, fase 4.

La urbanització de Caselles Davall està situada a l’extrem nord del municipi. Durant els anys 2014 i 2015 es van portar a terme les tres primeres fases de les obres de millora de la xarxa de les instal·lacions de l’enllumenat públic, ja que eren antigues i estaven obsoletes. Aquestes tres fases actualment ja estan en servei.

L’Ajuntament, seguint la mateixa línia de renovació d’aquest servei públic, vol ampliar l’àmbit d’actuació a altres trams de carrers de Caselles Davall amb la quarta i darrera fase del projecte global de millora de les instal·lacions d’enllumenat.

Els treballs que es duran a terme consistiran a desmuntar la instal·lació existent i col·locar-ne una de nova, incloent les canalitzacions d’alimentació elèctrica. L’emplaçament dels punts de llum no es modificarà,  però sí la seva tipologia, ja que se substituiran per lluminària LED.

El projecte de millora de l’enllumenat públic a Caselles Davall (fase 4), té un pressupost d’execució de 97.199,00 €, el 60% del cost del qual anirà a càrrec de l’Ajuntament de Porqueres i el 40% restant, dels veïns i veïnes de la urbanització.