Resultats proves procés selectiu mitjançant concurs oposició pel procés selectiu de 1 lloc de treball d’administratiu/va funcionari interi/a i la creació d’una borsa de treball

Resultat procés selectiu mitjançant concurs oposició pel procés selectiu de 1 lloc de treball d’administratiu/va funcionari interi/a i la creació d’una borsa de treball

Primera prova: Prova de Català

Segona Prova: competències TICS

Tercera Prova:

Quarta prova: Prova psicotècnica

Anunci resultats concurs oposició: Anunci