Porqueres passarà a Fase 2 a partir de dilluns 1 de juny

Comerç i serveis

Els establiments i locals comercials i de prestació de serveis poden obrir al públic sempre que es redueixi al 40% l’aforament a la zona de venda.

 • Han de garantir la distància mínima de dos metres entre clients i adoptar mesures per evitar aglomeracions.
 • S’haurà d’establir un horari d’atenció prioritari per a persones de més de 65 anys, que ha de coincidir amb les franges horàries per fer activitat física o passeig d’aquest col·lectiu (de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores).
 • És obligatori que les persones portin mascareta dels 6 anys en endavant, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres entre les persones. En el cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància de seguretat interpersonal, com són les perruqueries, els centres d’estètica o de fisioteràpia, tant el treballador com el client han d’utilitzar un equip de protecció (mascareta).
 • En general, les persones treballadores de l’establiment han de portar-la si no es pot respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients.
 • No és obligatori l’ús de guants, en general. Feu-ne servir als establiments d’alimentació i a d’altres quan el comerciant us ho indiqui.
 • És obligatori la neteja i desinfecció dels establiments dos cops al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les portes, mostrador, mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons…
 • Tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició dels clients..
 • Els productes només els pot manipular el comerciant.
 • Només excepcionalment es podrà utilitzar el bany del local. El comerciant haurà d’establir els protocols de neteja i desinfecció adients.

Hostaleria i restauració

Reobren els locals d’hostaleria i restauració (bars, restaurants…) per al consum en local, excepte les discoteques i els bars d’oci nocturn amb les següents condicions:

 • L’aforament màxim és del 40%.
 • El consum a l’interior del local només es pot fer assegut a taula o agrupacions de taules i preferentment amb reserva prèvia.
 • No està permès l’autoservei a la barra per part del client.
 • Es permet encarregar menjar i beure per emportar al propi establiment.

Pel que fa a les terrasses:

 • L’ocupació màxima és de 15 persones per taula o agrupació de taules.
 • Cal desinfectar les taules i cadires entre un client i el següent.
 • Es prioritzarà l’ús d’estovalles d’un sol ús
 • S’evitarà l’ús de cartes impreses i s’utilitzaran dispositius electrònics propis, pissarres o cartells, per evitar el contacte físic.
 • S’eliminaran els productes d’autoservei que ofereixen tovallons, setrills, escuradents i altres utensilis.

Pel que fa al lliure servei: Es permet posar a lliure disposició dels clients amb pantalla de protecció, amb plats individuals o monodosi.

 

L’establiment haurà de dur a terme les accions següents:

 • Tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició dels clients.
 • Dur a terme una neteja i desinfecció dels equipaments, en particular taules i cadires, entre un client i l’altre.
 • Fer servir, prioritàriament, estovalles d’un sol ús.
 • Eliminar els productes d’autoservei com ara setrilleres, portatovallons, etc.
 • Emmagatzemar en llocs tancats els elements auxiliars fora de les zones de pas dels clients i els treballadors.
 • Evitar fer servir cartes o altres elements d’ús comú.
 • Fomentar el pagament amb targeta i desinfectar després de cada ús.
 • Establir una ocupació màxima dels lavabos per als clients d’una persona per 4 m2 (excepte necessitat d’assistència). En el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a un terç dels urinaris, sempre guardant la distància de 2 metres.
 • S’ha de reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos.


Allotjaments turístics

Poden obrir amb limitacions. I, per clients de la mateixa regió sanitària.

 • Les zones comunes poden estar obertes fins a un terç de l’aforament. Es permet l’ús de piscines, spas, gimnasos o salons d’esdeveniments.
 • Les classes en grup o espectacles d’animació tindran un aforament màxim de 20 persones, sempre guardant la distància de seguretat interpersonal de 2 metres. Si no es pot garantir, és obligatori l’ús de mascareta. Si es realitzen en espais tancats, caldrà ventilar la sala 2 hores abans de l’ús previst. En finalitzar l’activitat, l’espai s’ha de netejar i desinfectar sempre.
 • Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

 

 

Adjuntem unes imatges imatges de protecció civil

Fase 2 imatge 1

fase 2 imatge 2