Porqueres identifica necessitats d’habitatge al municipi

L’Ajuntament de Porqueres publica els resultats d’un estudi d’habitatge que han de servir per encarar les noves polítiques del Consistori

L’Ajuntament de Porqueres, a través d’una subvenció per polítiques d’habitatge de l’any 2016, va dur a terme un estudi per conèixer les necessitats d’habitatge de la població que viu al municipi.

L’estudi ha tingut en compte 3 conceptes: en primer lloc, les dades disponibles del municipi a través del padró, del cadastre, de l’oficina d’habitatge, etc.; en segon lloc, una enquesta enfocada al públic demandant, la qual es dividia segons si els destinataris eren joves o famílies; en tercer lloc, una última enquesta dirigida als API de la comarca. En l’enquesta en paper, les famílies podien respondre diferents qüestions sobre l’habitatge; l’enquesta en línia estava dirigida als joves d’entre 16 i 35 anys i, finalment, l’enquesta per als API de la comarca buscava saber l’opinió professional del sector.

De l’enquesta en línia adreçada als joves, se’n van recollir 120 respostes; de l’enquesta familiar, se’n varen rebre 88 respostes i, finalment, 5 API de la comarca van contestar l’enquesta.

Les principals conclusions de l’estudi són les que s’apunten tot seguit.

Pel que fa al primer bloc, i en relació amb la demografia, Porqueres tindrà un saldo net d’entre 10 i 16 habitatges nous fins el 2026. L’any 2016 hi havia 78 persones que desitjaven un habitatge de protecció oficial, de les quals 15 estaven empadronades al municipi. Més del 90 % dels habitatges són destinats a primera residència. Hi ha molt poca presència del lloguer: només un 8,7 % del total.

Pel que fa al segon bloc, es constata que entre la població jove (16-35 anys) el règim preferit és el de lloguer. La superfície més demandada és d’entre 70 i 90 metres quadrats, cosa que difereix del parc actual, el 38 % del qual té més de 120 m2. Els joves de Porqueres majoritàriament volen quedar-se al municipi, amb un 73 % dels enquestats que es manifesten en aquest sentit. Les principals raons que fan que sigui així són la proximitat amb serveis com l’escola, la biblioteca, el centre cívic i la proximitat amb familiars i amics. Es constata un desconeixement generalitzat de les polítiques en referència a l’habitatge.

Pel que fa al tercer bloc (API), s’evidencia que la demanda d’habitatge a Porqueres està en fase de creixement i que les persones interessades són tant de Porqueres com de Banyoles. El poble més demandat és Les Pedreres i ho és perquè se’l considera una zona tranquil·la, ben comunicat amb transport privat i per la proximitat amb escoles o llar d’infants. Pel que fa al règim de l’habitatge, en aquest cas tot sembla indicar que és indiferent: tant propietat (compra o lloguer) com si és nou o de segona mà.

D’acord amb aquest document, l’Ajuntament destriarà quines polítiques pot encetar per ajudar a afavorir que la demanda actual en matèria d’habitatge trobi resposta sense haver de marxar del municipi.

Estudi d’habitatge a Porqueres