Porqueres aprova reduir l’endeutament públic fins al 5 %

L’Ajuntament, en la sessió plenària del 24/10/2018, aprova una modificació de crèdit en què preveu una amortització per valor de 151.788 €

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres va aprovar, en la sessió extraordinària celebrada el dimecres 24 d’octubre, la tercera modificació del pressupost de 2018 de l’Ajuntament.

Bàsicament són 3 els propòsits que s’aconsegueixen amb aquesta modificació:

Es van introduir les millores salarials per als treballadors públics aprovades pels pressupostos de l’Estat, consistents en un 1,5 % per al primer mig any i un 1,75 % per a la segona part de l’any. Aquest suplement enguany s’ha estirat de la partida de contingències de l’Ajuntament.

També es van introduir despeses que s’havien de realitzar abans del final de l’any, com l’ampliació de diverses partides de subministraments, l’ampliació en la partida d’enllumenat per tal de licitar l’enllumenat públic del carrer Joan Maragall i millores en els aparells informàtics de l’Ajuntament. Aquestes despeses han sigut redistribuïdes dins el mateix pressupost municipal, afegint-hi 10.069 € de romanent.

Finalment, es varen destinar 151.788 € a amortitzar part del deute que té l’Ajuntament, que ascendeix aproximadament a 320.000 €. D’aquesta manera, les finances municipals a partir del 2019 només tindran un 5 % aproximat d’endeutament amb una quantitat al voltant de 168.000 €. Aquest endeutament restant es pagarà en els següents anys fins al 2021. Per tant, es preveu que el 2021 Porqueres, en cas de no realitzar cap més operació de crèdit, arribaria a assolir l’endeutament públic del 0%.