Ple sessió Ordinària dimecres 12 de febrer a les 20h

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dimecres 12 de febrer de 2020, a les 20 h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació acta anterior
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del 2019DECR001002 al 2020DECR000089.
3.- Proposta d’acord aprovació inicial projecte renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal.
4.- Proposta d’acord aprovació inicial projecte substitució canonada sanejament carrer Ausiàs March entre carrers Ramon Avellana i Antoni Gaudí.
5.- Proposta d’acord aprovació modificació ordenança fiscal núm. 21 prestació servei piscina.
6.- Donar compte del 4r. trimestre període mig de pagament.
7.- Proposta d’acord aplicació increment salarial.
8.- Proposta d’acord bonificació IBI família nombrosa any 2020.
9.- Proposta d’acord de modificació del reglament d’ús del local social.
10.- Proposta d’acord d’aprovació xifra de població a 01.01.19.
11.- Proposta d’acord representant de la corporació local per la junta general del ADF l’Estany.
12.- Proposta d’acord representants de la corporació local pel consell de CILMA.
13.- Proposta d’acord moció de rebuig a la resolució de la junta electoral central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’Eurodiputat Oriol Junqueras.
14.- Fora de l’ordre del dia.
15.- Precs i preguntes.