Ple sessió ordinaria 29 de juliol de 2020

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària telemàtica pel proper dimecres 29 de juliol de 2020, a les 20 h, amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

En aquesta ocasió, i a causa de la crisi sanitària generada pel COVID-19, només serà possible seguir el ple en directe a través de Banyoles TV i des del següent enllaç

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anterior: Sessió ordinària de data 3 de juny de 2020 i sessió extraordinària de data 9 de juliol de 2020.
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 2020DECR000348 al 2020DECR000472
3.- Proposta d’acord nomenament de Jutge de Pau Titular del jutjat de pau de Porqueres
4.- Proposta d’acord 4t. expedient de modificació pressupost municipal any 2020
5.- Donar compte del període mig de pagament 2n. trimestre
6.- Proposta d’acord complement retributiu AGP
7.- Proposta d’acord complement retributiu AMT
8.- Proposta d’acord ple bonificació Icio ampliació abocador
9.- Proposta d’acord adhesió pacte de socis de Saiar- centre de serveis
10.- Proposta d’acord aprovació inicial projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció de les parcel·les
11.- Fora de l’ordre del dia
12.- Precs i preguntes