Ple ordinari divendres 30 de juliol de 2021

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dimarts 30 de juliol de 2021, a les 20:00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovació acta anterior: 02/06/2021.
2.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia del 2021DECR000447 al 2021DECR000646.
3.- Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives de la contractació de les obres de reurbanització del sector PAU-11 (Puig Surís 1).
4.- Proposta d’acord aprovació inicial de la modificació puntual núm. 8 del POUM.
5.- Proposta d’acord aprovació de la Delegació del servei de recaptació a Xaloc.
6.- Donar compte PMP 2n. Trimestre.
7.- Proposta d’acord ratificació del Decret d’aprovació de la modificació de l’annex del conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Porqueres per a la prestació del servei de jardineria, neteja de vials públics i de franges perimetrals contra incendis.
8.- Proposta d’acord aprovació festes locals municipi de Porqueres any 2022.
9.- Moció per a la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021.
10.- Moció reconeixement dels drets de les persones *Trans i en suport d’una Llei Trans estatal.
11.- Fora de l’ordre del dia.
12.- Precs i preguntes.