Ple ordinari dimecres 6 d’octubre de 2021

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dimecres 6 d’octubre de 2021, a les 20:00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació actes anteriors: Ordinària 30/07/2021; Extraordinària 6/09/21; Extraordinària 22/09/21.
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 2021DECR000647 al 2021DECR000843.
3.- Proposta d’acord d’aprovació reintegrament excedent 2020 Centre de Dia.
4.- Proposta d’acord aprovació conveni de col·laboració entre el Departament de Drets Socials per a la prestació del servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural (SAIAR)
5.- Proposta d’acord ratificar Decret encàrrec gestió Agència Habitatge de Catalunya.
6.- Moció per al retorn a l’IVA reduït del 10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica.
7.- Fora de l’ordre del dia.
8.- Precs i preguntes.