Ple ordinari: dimecres 6 de juny a les 19:15h

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dimecres 6 de juny de 2018, a les 19:15h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

  1. Aprovació acta anterior.
  2. Despatx oficial.
  3. Rectificació inventari bens 31 de desembre de 2017.
  4. Proposta acord aprovació provisional modificació puntual 4 POUM.
  5. Aprovació adhesió al servei d’assistència en control intern.
  6. Proposta d’urgència

ACTIVITATS DE CONTROL

PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

imatge_plens_ajuntament