Ple ordinari: dimecres 6 de febrer a les 20:00h

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dimecres 6 de febrer de 2018, a les 20:00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
3.- PROP_ACORD XIFRA DE POBLACIÓ A 01/01/2018
4.- PROP_ACORD VERIFICACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL PARC EQÜESTRE CLOT DE LES DEUS
5.- PROP_ACORD DE L’APLICACIÓ DE L’INCREMENT RETRIBUTIU PER L’ANY 2019
6.- DONAR COMPTE AL PLE 4R. TRIMESTRE PMP 2018
7.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
8.- PRECS I PREGUNTES

 

imatge_plens_ajuntament