Ple ordinari dimecres 2 d’octubre de 2019

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dimecres 2 d’octubre de 2019, a les 20:00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació acta anterior.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del 604 al 685.
3.- Donar compte del conveni entre Ajuntament i Protectora dels animals Pla de l’Estany.
4.- Donar compte del Decret de Delegacions a favor Junta de Govern Local.
5.- Proposta d’acord assignació econòmica als grups polítics municipals.
6.- Aprovació compte general 2018.
7.- Aprovació del 3r expedient modificació de pressupost.
8.- Proposta aprovació modificació ordenances fiscals pel 2020.
9.- Proposta d’acord representant de la corporació local pel Consell de participació del Centre de Serveis de la gent gran.
10.- Fora de l’ordre del dia.
11.- Precs i preguntes.