Ple ordinari: dimecres 12 de desembre a les 20:00h

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dimecres 12 de desembre de 2018, a les 20:00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES TRES SESSIONS ANTERIORS
2.- DESPATX OFICIAL
3.- PROP_ACORD APROVACIÓ PROJECTE REFORÇ PAVIMENT CARRERS MUNICIPI
4.- PROP_ACORD SUPRESSIÓ REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE PARELLA
5.- PROPOSTA D’ACORD DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI D’AIGUA
6.- PROP_ACORD BAIXA DRETS RECONEGUTS I OBLIGACIONS 20112018
7.- PROP_ACORD MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS
8.- FORA DE L’ORDRE DEL DIA
9.- PRECS I PREGUNTES

 

imatge_plens_ajuntament