Ple ordinari dilluns 25 de juliol de 2022

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dilluns 25 de juliol de 2022, a les 20.00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació actes anteriors: Ordinària de 13/06/2022; Extraordinària i Urgent 27/06/2022.
2.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia: 2022DECR000466 al 2022DECR000605.
3.- Proposta d’acord de revisió excepcional de preus del contracte de reurbanització del Sector PAU-11 Puig Surís 1.
4.- Proposta d’acord d’adjudicació del contracte de Concessió d’obra pública per a la construcció i explotació i conservació de dues pistes de mini tennis municipals a la zona esportiva de Miànigues de Porqueres.
5.- Proposta d’acord d’aprovació 4r. expedient modificació pressupost municipal 2022.
6.- Proposta d’acord d’aprovació de la modificació fiscal. núm. 11 taxa prestació servei llar d’infants.
7.- Proposta d’acord d’aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions 2022 -07-omissió servei enllumenat públic i semàfors mes de maig.
8.- Proposta d’acord d’aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions 2022 – 03-omissió subministrament elèctric març i abril 2022.
9.- Proposta d’acord d’aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions 2022 -06s subministres elèctrics maig.
10.- Proposta resolució revisió nul·litat de Ple dret liquidació 2017.79
11.- Proposta resolució revisió nul·litat de ple dret liquidació 2017.80
12.- Proposta resolució revisió nul·litat de ple dret liquidació 2017.81
13.- Proposta resolució revisió nul·litat de ple dret liquidació 2017.82
14.- Proposta resolució revisió nul·litat de ple dret liquidació 2017.83
15.- Proposta resolució revisió nul·litat de ple dret liquidació 2017.84
16.- Proposta resolució revisió nul·litat de ple dret liquidació 2017.85
17.- Proposta resolució revisió nul·litat de ple dret liquidació 2017.86
18.- Proposta resolució revisió nul·litat de ple dret liquidació 2017.87
19.- Proposta resolució revisió nul·litat de ple dret liquidació 2017.88
20.- Donar compte del PMP 2n. trimestre
21.- Moció en defensa de la sobirania fiscal des del municipalisme.
22.- Fora de l’ordre del dia.
23.- Precs i preguntes.