Ple ordinari de 3 d’abril de 2019

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dimecres 3 d’abril de 2019, a les 20:00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació acta anterior
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del 62 al 211
3.- Donar compte del decret de la liquidació del pressupost municipal de 2018
4.- Donar compte del decret de la incorporació del romanent de crèdit
5.- Modificació ordenança núm. 16 dels preus públics
6.- Proposta d’acord aprovació 2ona addenda conveni de col·laboració entre la diputació de Girona, el consorci de les vies verdes de Girona i els ajuntaments pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes
7.- Proposta d’acord sol·licitud de pròrroga servei gestió centre de dia any 2020
8.- Proposta d’acord ampliació conveni de cessió d’ús de diversos espais dels locals parroquials
9.- Proposta d’acord aprovació models registre d’interessos
10.- Propostes d’urgència
11.- Precs i preguntes

imatge_plens_ajuntament