Ple Ordinari 31 de juliol de 2019

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dimecres 31 de juliol de 2019, a les 20:00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació actes anteriors.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del 212 al 603.
3.- Proposta per a la verificació del nou text refós de la modificació puntual núm. 4 del POUM.
4.- Proposta d’acord aprovació provisional Pla Especial lat c St. Galderic.
5.- Proposta d’acord aprovació definitiva conveni c/Balmes, 22.
6.-  Proposta aprovació inicial de la modificació puntual núm. 7 del POUM a l’àmbit del peu-2 Casa Nostra 1.
7.- Proposta aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del POUM per ampliar el sistema viari annex a l’Escola el Frigolet.
8.- Proposta d’acord ratificació decret canal de TV local.
9.- Proposta d’acord modificació plantilla llocs de treball.
10.- Proposta d’acord de la rectificació de l’inventari a 31-12-2018
11.- Proposta d’acord bonificació ICIO llicència obres el Frigolet.
12.- Proposta d’acord aprovació conveni de col·laboració econòmica entre la Diputació de Girona, els Ajuntaments de Banyoles, Porqueres, Camós, i el centre d’estudis comarcals de Banyoles per al finançament del projecte d’actuació a la vil·la romana de Vilauba.
13.- Proposta d’acord ratificació decret subvenció projectes de millora de l’arxiu.
14.- Proposta d’acord aprovació festes locals any 2020.
15.- Proposta d’acord addenda conveni d’encàrrec sumar.
16.- Proposta d’acord donar compte constitució grups polítics.
17.- Fora de l’ordre del dia
18.- Precs i preguntes

 

imatge_plens_ajuntament