Ple extraordinari i urgent dimecres 17 de novembre de 2021

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària extraordinària i urgent pel proper dimecres 17 de novembre de 2021, a les 14.00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

Ordre del dia

1.- Ratificació de la convocatòria urgent.
2.- Proposta d’acord d’adjudicació de les obres de reurbanització del sector PAU-11 Puig Surís 1 del municipi de Porqueres.
3.- Proposta d’acord del 6a modificació del pressupost municipal.
4.- Proposta d’acord de ratificació del Decret d’aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de Porqueres per a la prestació del servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural a Porqueres (SAIAR).