Ple extraordinari dimecres 27 d’octubre de 2021

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària extraordinària pel proper dimecres 27 d’octubre de 2021, a les 20.00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta per l’aprovació de l’inventari dels béns i els drets que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge de l’Ajuntament de Porqueres.
2.- Proposta per a la verificació del text refós de la modificació puntual número 7 del POUM, PEU 2 Casa Nostra.
3.- Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2022.
4.- Donar compte del PMP 3r. Trimestre.