Ple extraordinari dilluns 26 de setembre de 2022

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària extraordinària pel proper dilluns 26 de setembre de 2022, a les 20.00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació definitiva del Compte General de l’exercici 2021.
2.- Proposta d’acord de denegació de la revisió excepcional de preus del contracte de reurbanització del sector PAU-11 – Puig Surís 1.