Ple extraordinari dilluns 22 de març de 2021

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària extraordinària pel proper dilluns 22 de març de 2021, a les 20:00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal 2020.
2.- Donar compte del Decret d’incorporació del romanent de crèdit.
3.- Donar compte de l’informe anual d’intervenció 2020.
4.- 2n. expedient de crèdit de modificació pressupost 2021.
5.- Proposta d’acord modificació bases execució pressupost municipal en l’apartat de subvencions.
6.- Proposta d’aprovació concertació préstec.
7.- Proposta d’acord ratificar el decret d’error material del projecte del col·lector d’aigües pluvials del carrer Àngel Guimerà.
8.- Proposta d’acord de bonificació ICIO per la llicència d’obres escola el Frigolet.
9.- Proposta d’acord d’aclariment que la forma d’adscripció al consorci de l’Estany de la finca registral 945 és la de cessió d’ús i règim de custòdia.
10.- Donar compte resolució conveni entre Ajuntament de Porqueres i l’Associació Protectora d’Animals del Pla de l’Estany.