Obres d’arranjament del camí de Cal Veler i reforç del paviment del camí d’accés a la urbanització de Caselles Davall

El mes d’octubre de l’any 2018, es van adjudicar les obres d’arranjament del camí de Cal Veler, per un preu de 14.036,00.-€. Les obres d’arranjament es van dur a terme el passat mes de desembre per l’empresa Salvador Serra, SA.

Pel que fan les obres del reforç del paviment del camí d’accés a la urbanització de Caselles Davall, es van adjudicar el mes de juliol de l’any 2018 per un preu de 30.250,00€ a l’empresa Agustí Masoliver, SA (AMSA).

Les dues obres han estat acabades abans de final d’any i estan subvencionades pel Pla de camins de la Generalitat.

Cal Veler

MVIMG_20190114_144617_806