Obres d’arranjament al cementiri municipal

Les obres de millora del cementiri municipal ja han acabat i han consistit, bàsicament, en la impermeabilització de les cobertes del bloc F amb una capa de tela asfàltica auto protegida. Pel remat de la tela asfàltica en els cantells de la coberta i perquè faci la funció de cornisa s’han col·locat perfils d’acer corten. El cementiri municipal es va construir a finals del segle XX i les obres van acabar el 1999. L’equipament consta de 8 blocs de nínxols. Les cobertes dels blocs A, D, E, F, G i H van ser construïdes amb peces de pedra de Sant Vicenç. Però a causa dels canvis de temperatura, la impermeabilització inferior es va fer malbé i van aparèixer alguns degoters. En una actuació l’any
2013, es van rehabilitar les cobertes dels blocs A, D, E, i ara s’ha arreglat el bloc F. Responent a la demanda d’alguns veïns del municipi, també s’han pintat les parets del cementiri.

Cementir-1Cementiri-2