Nova ordenança fiscal Reguladora de la TAXA PER AL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

L’objectiu dels canvis en aquesta taxa és que sigui més justa, que les persones que utilitzin correctament el sistema de recollida de les escombraries paguin menys que les que no ho fan, ja que té en compte la participació de cada habitatge. Concretament, es beneficiarà aquells domicilis que facin més aportacions a l’orgànica i als envasos. Taxes que s’aplicaran enguany:

E: núm. Vegades que es treu el cubell amb envasos/any

ORG: núm. Aportacions matèria orgànica/any

 

Aquí us podeu descarregar* les diferents declaracions que podeu presentar en el registre electrònic o presencial de l’ajuntament, perquè s’apliqui la taxa corresponent.

Declaració habitatge buit

Declaració local buit

Declaració d’autocompostatge

Ordenança residus

 

Recordeu:

  • Únicament es comptaran com aportacions aquelles que es realitzin amb el cubell corresponent amb el TAG incorporat (important treure els residus dins els cubells!), així com les aportades a la minideixalleria municipal, les quals seran verificades.
  • Una altra novetat és que el cobrament de la taxa es durà a terme semestralment en tots els casos. El primer pagament consistirà en el 60 % de l’import de la quota anual fixa mínima (130 €), mentre que el segon,  correspondrà al 40 % de la quota anual fixa mínima, més la regularització per aportacions realitzades. A mitjans d’enguany rebreu una carta al vostre habitatge indicant la taxa que, segons les dades que disposem, se us cobrarà, per tal que pugueu presentar al·legacions, comprovar tag dels contenidors, presentar declaracions, etc.
  • Cal esmentar que aquesta ordenança per a l’any 2021, s’anirà adaptant als nous objectius tan de reciclatge, prevenció de residus, etc. Que es vulguin aplicar, així com altres casuístiques que puguin sortir i que englobi a un conjunt d’habitatges del municipi. L’objectiu principal i l’esperat és que hi hagi el màxim d’habitatges que puguin beneficiar-se de la taxa més baixa de 130 €, la qual cosa  indicarà que s’està fent un bon ús del servei.