Nova convocatòria per sol·licitar horts urbans municipals

S’obra de nou la convocatòria per sol·licitar l’ús d’un hort urbà municipal destinat a conreu hortícola a la zona d’horts urbans municipals de Porqueres, situats al c/Església, per un termini de 2 anys, a partir de 1.10.2022.

Aquells que estigueu interessats podeu presentar la sol·licitud a través de la Seu electrònica, o al registre d’entrada de l’ajuntament de 8 a 15 h,  fins el 15 de juliol. Heu de complir les següents condicions:

  1. a) Ser una persona física i estar empadronat al municipi de Porqueres.
  2. b)  No disposar, a títol de propietari, ni d’arrendatari o similar de cap altre hort o terreny de conreu, ni el peticionari ni cap altre membre de la unitat familiar.
  3. c) Tenir una edat igual o superior a 60 anys o estar en situació d’atur o de subsidi.
  4. d) Estar capacitat físicament per fer el treball agrícola.
  5. e) No tenir deutes amb l’Ajuntament.

El sistema d’adjudicació dels títols d’ús privatiu es farà mitjançant sorteig públic,

En el cas que no s’hagin exhaurit els horts dins la convocatòria, es podran adjudicar a altres persones (independentment de l’edat o que no estiguin a l’atur) i es realitzarà per ordre de registre d’entrada.

Pels que disposeu d’hort, us recordem que el 30.9.2020 haureu de deixar l’hort lliure i en condicions.