Nova convocatòria per sol·licitar horts urbans municipals

S’obre de nou la convocatòria per sol·licitar l’ús d’un hort urbà municipal destinat a conreu hortícola a la zona d’horts urbans municipals de Porqueres, situats al c/Església, per un termini de 2 anys, a partir de 1.10.2018.

Aquells que estigueu interessats podeu presentar la sol·licitud a la seu electrònica o al registre d’entrada de l’ajuntament de 8 a 14 h, disposeu fins el 16 de juliol.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és atorgar els 8 horts públics, prioritzant a les persones amb edat igual o superior als 60 anys o estiguin en situació d’atur o subsidi.