Nova concessió del servei de bar del Centre Cívic

índex

L’Ajuntament obre un termini fins a les 14 hores del dia 24 de setembre de 2018, per tal que totes les persones interessades en ser adjudicataris de la concessió del servei de bar a l’edifici municipal del Centre Cívic, facin la seva sol·licitud per escrit, d’acord amb el model que consta a l’Annex 1.

Un cop acabat aquest termini, l’Ajuntament negociarà l’adjudicació del contracte de concessió, per termini d’un any,  amb totes les persones interessades que així ho hagin manifestat, i a les altres que cregui convenient.

Sol.licitud annex 1