Modificació de la subvenció de la Llar d’infants Municipal

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió Ordinària de 16 de maig de 2017, va aprovar la convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llar d’infants de titularitat municipal, del curs 2016-2017, amb un import màxim de 875 € per alumne.

L’Ajuntament va sol·licitar una subvenció de 63.875,00 €, però degut a un error en el càlcul dels alumnes a efectes de finançament, la subvenció a la que finalment opta l’ajuntament de Porqueres és de 51.625,00 .-€.