Millores de l’arbrat a les zones verdes

L’Ajuntament realitza modificacions i canvis per adequar els espais públics.
Des de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis de l’Ajuntament s’han realitzat recentment algunes modificacions en parcs i places que han afectat sobretot a l’arbrat municipal. Així doncs, s’han elaborat diversos projectes per reformar i redissenyar algunes zones verdes. Aquestes actuacions impliquen la millora de l’arbrat que es troba en aquests espais i places.
Cadascuna de les intervencions en l’arbrat ha seguit un criteri diferent per adaptar-se a cada situació i espai, i sempre s’ha dut a terme la supervisió dels tècnics municipals.
Per exemple, en el carrer Sant Andreu s’han aclarit els arbres del passeig, sobretot per millorar la visibilitat d’alguns senyals de trànsit i per afavorir el creixement de la resta d’arbrat, ja que es trobaven en una situació de competència i per això no podien créixer correctament.