Millores als paviments de diferents carrers i camins de Porqueres

El gener d’aquest any l’Ajuntament de Porqueres va signar un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona
per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic de l’aparcament i del camí de la zona esportiva, carrer
Garrotxa i Empordà i Camí de Cal Ferrer a Mas Badosa. Aquestes obres han estat executades el mes d’agost passat i han consistit en l’arranjament del ferm per part de l’ajuntament i la realització del reg asfàltic a càrrec de la Diputació.

rec-asfàlticrec-asfàltic-1