L’Ajuntament ha tret a licitació les obres de reforç del paviment dels carrers Joan Maragall, Marià Benlliure, Llevant i Eugeni d’Ors

L’ajuntament ha tret a licitació les obres de reforç del paviment dels carrers Joan Maragall, Marià Benlliure, Llevant i Eugeni d’Ors, amb un preu de licitació de 57.508,01 €.

Aquestes obres estan incloses dins el projecte del reforç del paviment d’uns carrers del municipi, i son la continuació de les executades als carrers Pla de l’Estany, Roses i Pirineus.

A aquests efectes la Diputació de Girona ha resolt concedir una subvenció pel finançament de les esmentades obres de 39.680,00 €.