L’Ajuntament de Porqueres aprova una nova taxa de residus per l’any 2021 en funció de la participació

El passat dimarts l’Ajuntament de Porqueres va aprovar per 7 vots a favor (IdP) i 2 en contra (JxC) les ordenances fiscals per al 2021.

La taxa reguladora de la taxa per al servei de gestió de residus municipals, on s’especifiquen les condicions de la quota tributària dels veïns/es de Porqueres.

A diferència d’altres anys, aquesta taxa s’estableix per la suma de dos trams. El primer tram es determina en base al nombre d’aportacions anuals d’orgànica i el segon en base al nombre d’aportacions d’envasos lleugers.

Tram 1: FORM
Aportacions
Import
+78
80 €
13-78
90 €
< = 12
150 €
Tram 2: ENVASOS
Aportacions
Import
=>20
50 €
< 20
80 €

A part dels trams, els habitatges buits o que hi visqui una persona sola i ho acreditin a l’Ajuntament pagaran la taxa més baixa, és a dir 130 €. També els habitatges que tinguin un compostador i el consistori ho pugui comprovar.

Des de l’ajuntament i consell comarcal fa temps que s’està treballant, concretament des de que es va implantar el porta a porta, en poder aplicar aquesta taxa diferenciada com a un sistema més just perquè té en compte la participació de cada habitatge amb el sistema, premiant aquells que més participen i penalitzant aquells que no ho fan o ho fan molt poc, entenent que no estan utilitzant correctament el servei.

Aquest canvi es produeix en un moment en què hi ha d’haver un nou contracte pel servei de recollida de residus. En aquest nou contracte s’actualitza el conveni amb els treballadors, es compren vehicles nous per fer el servei i es recollirà un dia més l’orgànica, aquest fet fa encarir el cost del servei més d’un 15%, llavors davant aquest increment l’Ajuntament no ha volgut pujar 20 € a cada contribuent sinó aplicar el que es coneix com a pagament per participació. D’aquesta manera els veïns/es que utilitzin correctament el servei no se’ls apujarà la taxa, mentre que aquells que no estan utilitzant el servei se’ls pot encarir sinó participen a partir de l’1 de gener.

Aquesta ordenança té marge de millora ja que es podrien incloure més variables o més trams però la gestió es complica i és un primer pas, un primer pas que és molt més just que haver aplicat un increment a tots els habitatges per igual, indiferentment de si fan servir el servei o no.

Recordar que gràcies a aquest nou sistema i a la implicació de la gran majoria de veïns del municipi, Porqueres ha passat d’un 43% de recollida selectiva el 2017 a un 81% el 2019.