L’Ajuntament de Porqueres aprova l’ampliació de la concessió de les pistes de tennis

L’octubre passat, l’Ajuntament de Porqueres va aprovar per Ple el projecte de construcció d’una segona pista de tennis a la zona esportiva de Miànigues. El consistori va tirar endavant la proposta atesa la gran demanda de la pista existent.

En el Ple de dimecres passat, es va aprovar la modificació del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació de la segona pista de tennis a la zona esportiva de Miànigues, adjudicat al Club Tennis Porqueres, amb un nou termini del contracte de 20 anys a comptar des de la formalització de l’acta de replantejament de les obres de la segona pista.

El Club Tennis Porqueres finança la construcció de la nova pista a canvi d’un contracte d’explotació de la infraestructura, una fórmula que ja es va utilitzar per tirar endavant la primera.

La nova pista de tennis se situarà al costat de l’actual i es preveu que estigui disponible en els propers mesos.

D’aquesta manera, la zona esportiva del municipi s’està consolidant i “el proper estiu ja hi haurà dues pistes de tennis, zona d’atletisme, l’aparcament asfaltat i l’esperada piscina municipal”, comenta l’alcalde, Francesc Castañer.