L’Ajuntament de Porqueres aprova la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2020.

L’Ajuntament de Porqueres ha aprovat en sessió plenària ordinària del mes d’octubre, la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2020.

Els principals canvis s’apliquen en:

  • La supressió de la bonificació del 50% prevista a l’article 4 punt 3 de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, per als vehicles d’una antiguitat mínima de 25 anys, en aplicació de criteris ambientals, atès que la combustió d’aquests vehicles és més contaminant.
  • La millora del redactat dels diferents articles de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa derivada de la prestació del servei municipal de la Llar d’Infants. S’ha proposat, per exemple, el canvi del període de cobrament que es produirà entre els deu primers dies del mes posterior a la realització del servei o en cas de la necessitat de modificar la jornada de l’infant s’haurà d’avisar al centre amb antelació, com a màxim l’últim dia del mes anterior al canvi.
  • Modificar la tarifa de l’ordenança reguladora de la Taxa per la utilització de les instal·lacions, edificis municipals i prestació de serveis. En concret, s’ha incrementat l’import del lloguer del Local Social de 75€/dia a 100€/dia.
  • Amb relació a l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel Servei del Centre de dia per la Gent Gran, s’incrementa un 4,40% el preu de les tarifes, d’acord amb el requeriment formulat pel Consell d’Administració de Sumar i l’estudi proposta del Director d’administració i finances de l’esmentada empresa de 18 de setembre de 2019.