L’Ajuntament de Porqueres aprova el pressupost per a l’any 2019 per un import de 4.235.000 €

L’Ajuntament de Porqueres va aprovar inicialment, el 28 de novembre, en sessió extraordinària, el pressupost per a l’any 2019 per un import de 4.235.000 €, dels quals 496.041,54 € aniran destinats a inversions.

Les inversions més importants que es duran a terme l’any 2019 són: la connexió de la zona de la carretera de Corts amb la zona de la plaça Major a través del carrer Isaac Albèniz (133.341,54 €); la continuació de la remodelació de l’enllumenat, principalment del poble de les Pedreres, amb una aportació de 110.000 €, i un reasfaltatge de carrers a diversos punts del municipi, amb una aportació també de 110.000 €.

Així mateix, cal remarcar dos punts: per una banda, l’endeutament de l’Ajuntament serà del 4,40%, és a dir, 165.658,78 €, i per altra banda, el pressupost ha disminuït 121.000 € respecte l’any passat. Aquest fet és perquè, en l’anterior, es va fer una previsió de demanar un crèdit de 252.638,58 € que finalment no es va realitzar i es va cobrir amb romanents. Enguany no es preveu demanar cap crèdit degut al fet que la voluntat de l’equip de govern és arribar a un endeutament del 0% per tal de poder utilitzar els romanents per a inversions econòmicament sostenibles.

De la resta del pressupost aprovat, cal remarcar:

  • Manteniment de la taxa d’escombraries
  • Augment de la inversió en places i jardins: 15.000 €
  • Noves àrees d’aportació de residus per als disseminats 8.000 €
  • Aportació al Consorci de l’Estany, per tal de millorar en el manteniment de la zona natural: 33.000 €
  • Adequació de l’entrada de la Zona Esportiva: 20.000 €

En relació amb el pressupost d’enguany, es continua donant un fort suport a les entitats del municipi i també es tradueix en un compromís amb l’organització d’activitats culturals, com la proposta de Rere el Teló, el projecte socioeducatiu La Pedrera, el Club de Lectura, la Festa Major, la Fira d’Hivern i els esports al carrer, entre d’altres.